Utama

Makluman: Sistem Semak Semula KPI 2018 Telah Ditutup Pada 17 November 2017. Terima Kasih Di Atas Kerjasama Tuan/Puan.

Semakan Semula KPI

Semakan semula KPI dilakukan bagi memastikan KPI dikemas kini dan mengambil kira keperluan semasa institusi. Proses ini melibatkan pemilik proses di jabatan dan pelaksana di institusi melibatkan penyataan KPI, definisi operasi (OD), kaedah pelaksanaan, dan sasaran.

Timeline Semakan Semula KPI 2018

Taklimat Persediaan Bengkel Semakan Semula KPI 2018, 10 Oktober 2017 (Selasa), Bilik Serbaguna JPP

Memo Sesi Taklimat Persediaan Bengkel Semakan Semula KPI 2018
Slide Bengkel Persediaan Semakan Semula KPI 2018

Bengkel Semakan Semula KPI 2018, 31 Oktober - 02 November 2017 (Selasa-Khamis), Kinrara Resort, Selangor

Surat Bengkel Semakan Semula KPI 2018
Slide Bengkel Semakan Semula KPI 2018
KPI Lonjakan 4, PPPM (PT)
TVET Way Forward 2017

Pelaksanaan, Pemantauan dan Validasi KPI

Bengkel Pengemaskinian PI KPI 2018, 24 Januari 2018 (Rabu), Bilik Serbaguna JPP

Memo Bengkel Pengemaskinian PI KPI 2018
Slide Bengkel Pengemaskinian PI KPI 2018

Bengkel Pengurusan KPI 2018, 31 Januari 2017 (Rabu), Dewan MOT, Putrajaya

Surat Bengkel Pengurusan KPI 2018
Slide Bengkel Pengurusan KPI 2018

Laporan Pencapaian KPI

Pelaporan pencapaian KPI merupakan dokumen yang mengandungi maklumat dan data pencapaian terkini KPI JPP dan institusi di bawahnya.

Laporan Pencapaian KPI 2016
Sistem PolyPMO 2016
Laporan Pencapaian KPI 2015
Sistem PolyPMO 2015
Laporan Pencapaian KPI 2014
Laporan Pencapaian KPI 2013